Vítání občánků proběhne 1.4.2023

Vítání nově narozených dětí v naší obci proběhne 1.4.2023.

Vítat budeme děti narozené po 1.1.2022 – dodnes (dříve narozené děti už svou akci měly 🙂 ).

Rodiče dětí se musí nahlásit na obecní úřad osobně, telefonicky na 728223945 nebo písemně emailem na oudoubek@seznam.cz. Pouze děti s trvalým pobytem v Doubku.