Prodej známek na popelnice a placení poplatků za psy na rok 2019

Na začátku roku od 7.1.2019 do 28.2.2019 bude jako každý rok rozšířena možnost koupě známek na popelnice a možnost zaplacení poplatků za psy mimo standardní úřední hodiny i o pondělí a čtvrtek:

  • Pondělí: 18:30 – 19:30
  • Středa: 17:00 – 18:00
  • Čtvrtek: 9:30 – 10:30

Výše poplatků je uvedena v sekci Poplatky na webu obce.

Změna v systému svozu komunálního odpadu.

Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám za svoz odpadu obecně a vzhledem k tomu, že se díky třídění odpadu do žlutých (plast) a modrých (papír) nádob podařilo snížit objem komunálního odpadu, zastupitelstvo rozhodlo o:

  •  zavedení 14ti denního cyklu svozu komunálního odpadu (při zachování cen)
  • dotaci na BIO popelnice (snížení její ceny z 2.100,- na 1.100,-)
  • plné úhradě ceny za svoz nádob na plast a papír z rozpočtu obce

Díky zavedení 14ti denního cyklu svozu komunálního odpadu a díky tomu, že Obecní úřad v plné míře hradí z rozpočtu obce svoz žlutých (plast) a modrých (papír) nádob a přispívá z rozpočtu obce cca 50% na svoz hnědých (BIO) nádob se podaří udržet ceny za svoz odpadu černých (komunální odpad) nádob na přiměřené výši. Musely však být provedeny následující změny u komunálního odpadu:

  • Byla zrušena bez náhrady nádoba 80L se svozem 1x týdně za 2.400,-/rok.
  • Byla zrušena 120L nádoba se svozem 1x týdně za 2.700,- a zůstala zachována s cca původní cenou 1.980,- 120L nádoba se svozem 1x za 14 dní.
  • Byla zrušena 240L nádoba se svozem 1x týdně za 4.200,- a místo ní byla zavedena 240L nádoba se svozem 1x za 14 dní za 2.980,-.

U BIO odpadu vzhledem ke snížení ceny za 240L nádobu byla nádoba 120L zrušena.

Ceny a kalendáře svozů jsou na stránce poplatky na Obecním webu.


Proč je dobré se včas připojit na kanalizaci?

Od ledna začne platit novela vodního zákona, která má změnit ledabylé nakládání s odpadní vodou. Majitelé domů budou muset prokázat, kolik odpadu z jejich žumpy fekální vůz odvezl. Pokud objem nebude odpovídat spotřebě domácnosti, bude jim vodoprávní úřad moci uložit pokutu až do výše sta tisíc korun. (v případě neexistence vodoměru – např. u objektů napojených na studny – se spotřeba domácnosti určuje směrným číslem)
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/zumpa-jimka-stat-problem-legislativa-odpadni-voda-fv8-/domaci.aspx?c=A181203_103814_domaci_fort

Směrná čísla roční potřeby vody
Směrná čísla potřeby vody stanovuje vyhláška č. 120/2011 Sb. Směrná čísla roční potřeby vody určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody. Směrná čísla roční potřeby vody se mimo jiné použijí jako pomůcka pro rozúčtování, když nedojde k dohodě alespoň s polovinou spotřebitelů vody v domě s měřením v patě domu.

Zdroj: https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/94-smerna-cisla-rocni-potreby-vody

Když se žumpa vyváží, tak jak má (tedy do čistírny odpadních vod), je to jednoznačně nejdražší způsob likvidace odpadních vod. Dá se doporučit jen tam, kde jí nevzniká velké množství, například v rekreačních objektech.
Pro příklad ceník vyvezení žumpy do čistírny odpadních vod (v ceně nejsou zahrnuty km, práce a podobně):

Služby MJ Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

VÝVOZ ODPADNÍCH VOD

do 3 m3 vývoz 1 900,00 Kč 15% 2 185,00 Kč
do 7 m3 vývoz 2 100,00 Kč 15% 2 415,00 Kč
do 10 m3 vývoz 2 400,00 Kč 15% 2 760,00 Kč
do 12 m3 vývoz 2 800,00 Kč 15% 3 220,00 Kč