Výběrové řízení na knihovníka v Týnci nad Sázavou

Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace
Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou

ŘEDITEL ORGANIZACE

Ředitel příspěvkové organizace
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ

na obsazení pracovního místa na pozici

KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE

Předpoklady:

 • státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
 • věk nad 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • vzdělání SŠ / VŠ
 • znalost práce na PC (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook)
 • energetičnost, pečlivost, cílevědomost
 • schopnost samostatného rozhodování a organizační schopnost
 • ochota a schopnost rychle si osvojovat nové znalosti
 • schopnost konstruktivní komunikace a týmové spolupráce
 • výhodou vzdělání v oboru knihovnictví nebo informatiky
 • výhodou řidičský průkaz B
 • výhodou znalost zákona č. 257/2001 Sb. (Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb / knihovní zákon)
 • výhodou znalost Koncepce rozvoje knihoven
 • výhodou znalost práce s knihovnickým programem Tritius

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu uchazeče, (cizí státní příslušník číslo dokladu o povolení k pobytu)
 • číslo občanského průkazu
 • profesní životopis
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • číslo telefonu a e-mailovou adresu
 • datum a podpis uchazeče

Co nabízíme:

 • platové zařazení v tarifní třídě 8 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • pracovní úvazek 100%
 • dobré pracovní prostředí
 • stabilitu a perspektivu v zaměstnání

Předpokládaný rozsah pracovní náplně:
Katalog prací ve veřejném sektoru – knihovník (8. platová třída)

Charakteristika: Knihovník provádí základní knihovnické práce, zajišťuje chod knihovny s univerzálním fondem s lokální a regionální působností

 • Provádění dílčích knihovnických prací podle přesných podkladů a pokynů.
 • Organizace a revize knihovního fondu podle stanovených postupů.
 • Základní zpracování knihovního fondu s využitím sdílené katalogizace.
 • Zajišťování základních knihovnických a informačních služeb podle stanovených postupů.
 • Zajišťování agend souvisejících s ochranou knihovních fondů, např. péče o knihovní fondy.
 • Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím základních informačních zdrojů.
 • Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb podle stanovených postupů.
 • Organizace a revize rozsáhlého knihovního fondu (nad 200 tis. knihovních jednotek).
 • Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni minimálního bibliografického záznamu.
 • Tvorba základních metadat digitálních objektů podle stanovených postupů.
 • Provádění dílčích akvizičních činností podle stanovených postupů.
 • Ochranné reformátování knihovních fondů, zajišťování činností souvisejících s digitalizací knihovních fondů a jejich následným zpracováním.

Konečný termín pro podání přihlášek je 30.11.2021 do 14:00 hod. Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE – NEOTVÍRAT”.
Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace, k rukám ředitele, Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou.
Vybraní uchazeči budou telefonicky pozváni k osobním pohovorům dne 3.12.2021.
Nástup nejlépe od 1. ledna 2022.
Ředitel organizace si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.

Kontakt:

Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace
Václav Pošmurný, ředitel organizace
tel.: 604 890 190
reditel@kctynec.cz

 

 

 

 

 

 

Václav Pošmurný

ředitel  

Informace k třídění odpadu – plastu

Dobrý den do obcí a měst,
vzhledem k tomu že nyní většina občanů provádí poslední úklid zahrad před blížící se zimou, tak jsme na třídící lince zaznamenali zvýšené množství odpadů, které do plastů nepatří a je těžké zajistit likvidaci těchto odpadů v návaznosti na změny v novém zákoně o odpadech.

O jaké odpady se tedy jedná?

 • Bazény
 • Krycí plachty z bazénů, či jiné zahradní plachty
 • Instalatérské trubky
 • Jiné výrobky, které obsahují PVC
 • Po dušičkách jsou to plastové obaly od svíček, kde jsou však zbytky vosku a kovová víčka – ani tento odpad nepatří do žlutých nádob

Proč je s likvidací problém?

 • Nový zákon o odpadech zakázal skládkování výmětu, tedy odpadu, který zbyde po třídění
 • V metodickém pokynu MŽP, který následně vyšel, bylo stanoveno, že v cementárnách, či spalovnách smíme výmětu spálit 45 % z celkového přijatého množství plastů na třídící linku, ALE spalovny tento odpad nechtějí (příliš vysoká výhřevnost) a není pro ně zajímavý ani z hlediska obsahu chlóru (PVC plasty), při jehož spalování vznikají toxické zplodiny
 • Druhou možností, jak likvidovat výmět v roce 2021 (a to maximálně 15 % výmětu), je skládkování

Pro ilustraci:

 • předáte nám 1000 kg plastového odpadu – většinou se dá recyklovat max. 40 % předaných plastů (400 kg), spálit smíme 450 kg výmětu, skládkovat pak smíme pouze 150 kg výmětu

Upozorněte prosím občany, aby výše uvedený odpad do žlutých nádob nedávali.
Děkuji a přeji příjemný zbytek dne.

Marius Pedersen

Pozvánka na veřejné promítání outdoorových filmů v rámci Snow film festu

Jménem školy Open Gate Vás srdečně zvu na Snow Film Fest, který přináší prostřednictvím špičkových outdoorových filmů dobrodružství do všedních dní. Promítání proběhne v pátek 26. listopadu 2021 v DIVADLE školy Open Gate v Babicích u Říčan.
Těší se na Vás klauzik & Zuzka

Nevíte co si pod tím představit? Mrkněte se na trailer hlavního filmu K2: The Impossible descent.