Plánované přerušení dodávky elektřiny 18.7.2023 8:00-20:00

Týká se lokality Sahel II a III a všech kdo jsou napojeni na trafostanici v lokalitě Sahel u silnice na Třebohostice.

Dobrý den,
informujeme Vás o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060896719 ve Vašem odběrném nebo předávacím místě:

Doubek, kat. úz. , parc. č. 125/114

DneOdDoOdběrné místoEAN
18.07.20238:0020:001000712175859182400609382373

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím, a proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.
Provozovatele výroben elektřiny upozorňujeme na jejich povinnost zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.
Uvedené přerušení dodávky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními § 25 odst. 3 písm. c) bod 5 a písm. d) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.
Děkujeme Vám za pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.

TŘEBOHOSTICE – úplná uzavírka komunikace III/10172 z důvodu umístění kanalizace. ŠKVOREC – částečná uzavírka komunikace III/01216 a II/101

Třebohostice
III/10172 – 10. 07. 2023 – 13. 10. 2023 úplná uzavírka
III/10172 – 16. 10. 2023 – 03. 11. 2023 částečná uzavírka
Škvorec
III/01216 – 30. 10. 2023 – 19. 12. 2023 částečná uzavírka
II/101 – 01. 07. 2023 – 10. 11. 2023 částečná uzavírka

Pozor, změny v linkách 329 a 686! popis zde!