Poděkování občanům v Doubku.

Děkuj doubeckým občanům za finanční dar. Každý rok se v Doubku pořádají Vánoční trhy a výtěžek se věnuje na charitu. Loni i letos byla obdarovaná Bára. Ta soutěžila i za doubecké hasiče a na jedné … číst více

Úprava provozu na komunikaci z návsi směr Žernovka

V nejbližší době bude provedena úprava provozu na komunikaci směr Žernovka a to z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců. Bude provedeno zúžení vozovky a označení provozu značkami pro přednost před protijedoucími vozidly (resp. přednost protijedoucích vozidel). … číst více

Důležité! Zřízení věcného břemene pro přípojku a jímku pro kanalizaci v obci na pozemku vlastníka objektu připojeného na kanalizaci – aktualizováno!

Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, kterou musí uzavřít občané s obcí pro umístění a provoz kanalizační přípojky a jímky placené z dotačního titulu na jejich pozemek, a to na základě předběžného souhlasu daného ve Smlouvě o spolupráci před začátkem výstavby kanalizace v odst. II. Bod 5. ze září 2015. Smlouva je k dispozici na webu obce (v sekci úřední deska) ke stažení. Tuto smlouvu je potřeba si stáhnout, vyplnit, smlouvu pro jednoho vlastníka 3x vytisknout (smlouvu pro dva vlastníky 4x vytisknout) a s ověřeným podpisem donést na Obecní úřad – ověření podpisu Vám rádi uděláme i přímo na našem obecním úřadě (pozor!, smlouva se podepisuje až při vlastním ověřování, nikoliv předem). Jedna smlouva zůstane na obecním úřadě a druhou si majitel pozemku ponechá a třetí bude uložena na Katastrálním úřadě. Obecní úřad pak všechny smlouvy podá hromadně na Katastrální úřad pro Středočeský kraj. Kdo nemá možnost si smlouvu stáhnout z webu obce a vytisknout doma, může si ji vyzvednout na obecním úřadě. Smlouvy musí být doručeny / odevzdány na Obecní úřad nejpozději do konce března.